Idősgondozás

Ki ne szeretné biztonságban tudni szeretteit, míg dolgozik vagy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud mellette lenni. Nos, társaságunk az idősgondozás szolgáltatással pont erre kínál megoldást Győrben és 15 km-es körzetében. A szolgáltatási díj magában foglalja egy órányi ápolás, gondozás díját!

Szociális gondoskodás

  • beszélgetések, társalgás, szocializáltság elősegítése
  • a gondozott kapcsolatainak ápolása, kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel
  • szabadidős programokban való részvétel
  • a gondozott lelki egészségének, motivációjának erősítése
  • mozgásgyakorlatok, gyógytorna megszervezése, levezetése
  • tanácsadás a gondozott hozzátartozóinak részére
  • orvosokkal, gyógytornásszal, egyéb dolgozókkal való kapcsolattartás
  • Étkezés segítése, sétálás, mobilizálás, gyógyszeradagolás, subcutan injekció beadása 
  • Mosdatás/fürdetés, inkontinencia termékek cseréjét, katéterkezelést, 

Szolgáltatásunk díja:  4.000 forint/óra

Igazolás kiállítása

Vállalatunk által végzett gondozásról hivatalos szerv felé.

5.000Ft/alkalom